Univerzita Karlova v PrazeUniverzita Karlova v Praze je nejvýznamnejší ceská vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší ve strední Evrope. Tvorí 17 fakult sídlících predevším v Praze, dve sídlí v Hradci Králové a jedna v Plzni. V roce 2010 zde studovalo témer 50 tisíc studentu, tj. zhruba šestina všech vysokoškoláku v Cesku.GOOGLE ANALYTICS : Stigmabase | CZTR


2010-2019 — Stigmabase initiative || Raising awareness on the damaging effects of global social exclusion

STIGMABASE initiative does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.