Stockholms universitetStockholms universitet är ett statligt universitet i Stockholm. Universitetet har ett naturvetenskapligt och ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt område. Inom dessa områden ligger samhällsvetenskaplig, juridisk, humanistisk och naturvetenskaplig fakultet. Universitetet grundades som Stockholms högskola (StHS) 1878.

Stockholms universitets huvuduppgift är att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet och att samverka med samhället.
GOOGLE ANALYTICS : Stigmabase | Nordic
Stigmabase global initiative || Keeping up-to-date on global exclusion

STIGMABASE does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.