University of
OSLO
UiO er Noregs eldste institusjon for forsking og høgare utdanning, med 27 000 studentar og 6 000 tilsette. UiO feira 200-årsjubileum i 2011. UiO har 8 fakultet, 2 museum og fleire senter. UiO har òg 10 senter for framifrå forsking.

Fem nobelprisvinnarar har vore tilsette ved Universitetet i Oslo. Den svenske nobelstiftinga reknar offisielt UiO som vertskapsinstitusjon for tre prisar. Desse prisane vart tildelt forskningsarbeid gjort ved universitetet.
GOOGLE ANALYTICS : Stigmabase | Nordic


2010-2019 — Stigmabase initiative || Raising awareness on the damaging effects of global social exclusion

STIGMABASE initiative does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.