Latest updates


Lunds universitet
Lunds universitet grundades 1666. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.

Lund är landets mest attraktiva studieort, och vi har ett av Skandinaviens bredaste utbildningsutbud – baserat på gränsöverskridande och ledande forskning.

Fler än 30 av våra forskningsområden anses som världsledande, enligt oberoende utvärderare.

Omsättningen uppgår till 8,5 miljarder, varav två tredjedelar går till forskning och en tredjedel till utbildning.

Stigmabase global initiative || Keeping up-to-date on global exclusion

STIGMABASE is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.