Stigmabase LIBRARY

Keeping up-to-date on global exclusion

gezondheid

Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt:

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken."

Het begrip gezondheid wordt ook gebruikt op andere terreinen, zoals voor het milieu of de economie 

|Wikipedia