Stigmabase LIBRARY

Keeping up-to-date on global exclusion

gezondheid

Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden waarin er geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO 1948) luidt:

"Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken."

Het begrip gezondheid wordt ook gebruikt op andere terreinen, zoals voor het milieu of de economie

|WikipediaStigmabase global initiative

Keeping up-to-date on global exclusionSTIGMABASE is a canadian non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Montréal | Canada

With access to six universities and twelve junior colleges in an 8 kilometre radius, Montréal has the highest proportion of post-secondary students of all major cities in North America. Roughly 248,000 post-secondary students : one of the largest numbers in the world